Wij vragen het kosteloos op bij Stichting Processen Verbaal!
Waar vraag ik een proces verbaal na een ongeluk op?

Bij letsel wordt vaak direct gedacht aan ernstige verwondingen of chronische klachten. Maar er ook kan sprake zijn van licht letsel. Bijvoorbeeld omdat u aan een aanrijding tijdelijke klachten hebt overgehouden. Vaak denken mensen dat ze dan geen recht op schadevergoeding hebben, maar niks is minder waar. Na een aanrijding is er altijd recht op een letselschadevergoeding, ook bij licht letsel en wel op basis van de richtlijn licht letsel.

Wat is de richtlijn licht letsel?

Verzekeraars ontvangen jaarlijks enorm veel letselschade claims. Bij ernstig letsel zoals hersenletsel of een dwarslaesie wordt de letselschade zaak behandeld door een letselschade jurist van de verzekeraar samen met een letselschade advocaat van het letselschade slachtoffer. Het is echter voor verzekeraars onmogelijk om alle letselschade zaken met licht letsel persoonlijk af te doen. Daarom is in samenwerking met letselschade advocaten de richtlijn licht letsel opgesteld.

De richtlijn licht letsel is te vinden op de website van de Letselschade Raad. Deze organisatie heeft veel richtlijnen opgesteld om letselschade te berekenen.

Heeft u licht letsel opgelopen en wilt u aanspraak maken op een schadevergoeding op grond van de richtlijn licht letsel? Neem dan contact met onze letselschade advocaten op. Wij dienen de letselschade claim voor u in en zorgen ervoor dat uw letselschade claim snel wordt afgewikkeld. Bel voor gratis rechtsbijstand in het geval van letselschade gratis 0800 278 4626 of klik op onderstaande button. Wij helpen u graag en altijd 100% kosteloos!

Inhoud richtlijn licht letsel

De richtlijn licht letsel is van toepassing bij:

 • letselschades waarbij er sprake is van licht letsel
 • het gaat om een beperkte omvang van het letsel en de schade

Er wordt van licht letsel gesproken indien het letsel binnen 6 maanden restloos herstelt zonder dat er complicerende factoren optreden.

Stappenplan bij de richtlijn licht letsel

Is er sprake van licht letsel, dan worden er op basis van de richtlijn licht letsel een aantal stappen gevolgd naar een schadevergoeding;

 • de letselschade advocaat meldt de schade van het letselschade slachtoffer bij de verzekeraar
 • er vindt een eerste contact plaats tussen de belangenbehartiger van het slachtoffer en de verzekeraar
 • de verzekeraar neemt een standpunt in over de aansprakelijkheid
 • beslist wordt of het opvragen van medische informatie noodzakelijk is
 • er wordt een voorschot op de letselschade betaald door de verzekeraar
 • de schaderegeling wordt afgerond en er wordt een slotbetaling voldaan

Bij een letselschade zaak wordt door de verzekeraar in de regel finale kwijting gevorderd. Dit betekent dat je later niet op de letselschade claim terug kunt komen. Bij toepassing van de richtlijn licht letsel wordt hier een uitzondering op gemaakt en verlangt de verzekeraar geen finale kwijting.

Smartengeld bij de richtlijn licht letsel

In het geval van letsel is er recht op een schadevergoeding. Deze bestaat ten eerste uit alle kosten die u maakt. Denk daarbij aan medische kosten zoals het eigen risico en kosten van de fysiotherapeut. Daarnaast valt schade onder een letselschadevergoeding zoals loonschade door arbeidsongeschiktheid. Maar u heeft bij letsel ook altijd recht op smartengeld.

De smartengeldvergoeding op basis van de richtlijn licht letsel is onderverdeeld in 3 categorieën:

 1. Smartengeldvergoeding tot € 925,00 bij oppervlakkig en beperkt letsel met daarbij een herstelperiode van ongeveer 2 maanden. Hierbij kan gedacht worden an kneuzingen, schaafwonden, eerstegraads brandwonden en niet- ontsierende littekens van een geringe omvang.
 2. Een smartengeldvergoeding tussen de € 625,00 en € 1850,00. Het gaat dan om letsel waarvoor korte tijd een medische of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden met een herstelperiode van tussen de 2 en 4 maanden. Letsel wat binnen deze categorie valt is een lichte hersenschudding of een whiplash waarbij de klachten restloos herstellen. Verder kan er gedacht worden aan een flinke verzwikking of verstuiking of een gebroken rib met daarbij een korte duur van arbeidsongeschiktheid.
 3. Smartengeld tussen de € 1125,00 tot € 2275,00. Het gaat dan om letsel waarbij het herstel wat langer duurt, tussen de 4 en 6 maanden. Wat betreft het letsel wordt er daarbij wel uitgegaan van een restloos herstel maar waarvoor wel medische behandelingen hebben plaatsgevonden. Het kan dan gaan om een korte ziekenhuisopname, goed aan elkaar gegroeide botbreuken met daarbij een arbeidsongeschiktheid van maximaal enkele maanden en tijdelijke hulpbehoevendheid.

Heeft u aan een aanrijding letsel en schade overgehouden? Onze letselschade advocaten helpen u graag en altijd volledig kosteloos. Wij regelen de schadevergoeding op basis van de richtlijn licht letsel. Is deze niet van toepassing? Ook dan helpen wij u volledig kosteloos en gaan wij de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de schade die u door het ongeluk lijdt.

Bel voor gratis hulp bij letselschade 0800 278 4626 (gratis) of klik op onderstaande button en wij nemen direct contact met u op.

 

 

Vraag & antwoord over letselschade

Een ongeluk roept vragen op. Logisch want u bent waarschijnlijk nog nooit bij een ongeluk betrokken geweest. Daarom beantwoorden wij hieronder een aantal vragen die onze letselschade advocaten en letselschade juristen vaak krijgen. Heeft u een andere vraag? Stel hem gerust aan onze letselschade specialisten, wij helpen u graag.

Wat is letsel?

Bij letsel wordt vaak gedacht aan ernstige verwondingen zoals open wonden, hersenletsel en een gecompliceerde beenbreuk. Wij spreken echter van letsel als u aan een ongeluk verwondingen en/ of klachten hebt overgehouden. Letsel bestaat bijvoorbeeld ook uit nekklachten als gevolg van een whiplash. Maar ook hoofdpijn, rugpijn of psychische klachten door een ongeluk valt onder letsel.

Is er sprake van aanhoudende letsel of klachten, dan is er sprake van blijvend letsel, bijvoorbeeld als gevolg van een breuk, maar ook bij whiplash symptomen die niet meer overgaan.

Wat valt onder letselschade?

Onder letselschade vallen alle kosten die u maakt en schade welke u lijdt als gevolg van een ongeluk. Voorbeelden van letselschade bedragen die onderdeel uitmaken van een letselschade vergoeding zijn:

 • loonschade door arbeidsongeschiktheid
 • pensioenschade
 • een studievertraging
 • medische kosten
 • kosten gemaakt in het ziekenhuis
 • reiskosten en parkeerkosten
 • kosten voor huishoudelijke hulp
 • smartengeld

Wat kost een letselschade advocaat?

Veel mensen denken dat een letselschade advocaat duur is en kiezen daarom voor een letselschade bureau. Maar onze letselschade advocaten helpen u altijd gratis. Dit kan doordat in de wet staat dat u recht heeft op hulp van een gratis letselschade deskundige. Dit kan een letselschade jurist of een letselschade advocaat zijn.

Heeft u letsel opgelopen na een ongeluk? Neen dan contact met 1 van onze letselschade advocaten op, wij helpen u graag en altijd volledig kosteloos!

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een verkeersongeval of bedrijfsongeval.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar