Laat uw schadevergoeding kosteloos door ons verhalen.
Is u als wielrenner een ongeluk overkomen en bent u gewond geraakt?

Als wielrenner aangereden

Als u als wielrenner aangereden bent, dan is de kans groot dat u hieraan verwondingen heeft overgehouden. De persoon die u heeft aangereden is hiervoor aansprakelijk. Bij een ongeluk als wielrenner is er dus altijd recht op een schadevergoeding.

Op deze pagina leest u alles over de volgende onderwerpen:

 • als wielrenner aangereden door een motorvoertuig
 • een ongeluk tussen wielrenner en andere fietser
 • een wielrenner ongeluk door een gebrekkig wegdek
 • een aanrijding tussen een wielrenner en voetganger

Als wielrenner aangereden door motorvoertuig

Motorvoertuigen zien fietsers nogal eens over het hoofd of verlenen geen voorrang. Het gevolg is een aanrijding en u kunt hierbij lelijk ten val komen met verwondingen tot gevolg. U kunt de bestuurder van het motorvoertuig hiervoor aansprakelijk stellen en deze zal u een schadevergoeding moeten betalen.

Bij een ongeluk is een wielrenner goed beschermd door de wet. Zo goed zelfs dat u altijd recht heeft op een schadevergoeding bij een wielrenner ongeluk. Natuurlijk als het motorvoertuig schuldig is, maar ook andersom! Dus ook bij eigen schuld aan het wielrenner ongeluk ontvangt u een schadevergoeding. Wij leggen het u hieronder uit!

De bijzondere bescherming van artikel 185 wvw

Indien een wielrenner aangereden is, dan doen onze letselschade advocaten bij het indienen van de letselschadeclaim altijd een beroep op artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Dit artikel regelt de aansprakelijkheid bij een aanrijding tussen een gemotoriseerd voertuig en een niet gemotoriseerd voertuig als een voetganger of fietser. Het eerste lid van art 185 wvw luidt:

Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.

Bij een wielrenner ongeluk is dus recht op een schadevergoeding, behalve als er sprake is van overmacht. Hiervan is sprake als de bestuurder van het motorvoertuig het ongeval onmogelijk kon voorkomen. In de rechtspraak is uitgemaakt dat hiervan eigenlijk nooit sprake is. Een auto of scooter moet altijd bedacht zijn op een fout van een fietser of voetganger. Daarom is het motorvoertuig in de praktijk altijd aansprakelijk!

Altijd schadevergoeding bij ongeluk wielrenner

Wordt een wielrenner aangereden door een fout van het motorvoertuig, dan is er recht op een volledige schadevergoeding. Heeft een wielrenner aan het ongeluk eigen schuld? Dan wordt ten minste 50% van de letselschade vergoed. Bij kinderen tot 14 jaar is dit altijd 100%. Maar oudere kinderen en volwassenen kunnen toch recht hebben op een volledige schadevergoeding bij toepassing van de billijkheidscorrectie!

Billijkheidscorrectie bij ongeluk wielrenner

De billijkheidscorrectie houdt in dat er een (hogere) schadevergoeding betaalt wordt omdat het niet redelijk is dat de schade (deels) bij het slachtoffer blijft.

Of er een beroep gedaan kan worden op de billijkheidscorrectie hangt af van een aantal factoren:

 • het ‘Betriebsgefahr’; het feit dat een auto gevaar met zich meebrengt ten aanzien van fietsers en voetgangers
 • de beperkte mate van verwijtbaarheid van de aangereden fietser of voetganger
 • de ernst van de door beide partijen gemaakte verkeersfouten;
 • de aard en ernst van het letsel;
 • bijzondere omstandigheden zoals het verzekerd zijn
  van de aansprakelijkheid.

Is u een ongeluk als wielrenner overkomen en wilt u een schadevergoeding? Klik hieronder voor contact met een letselschade advocaat. Wij bieden altijd gratis juridische hulp bij letselschade. Hoe dit kan? Volg de link voor een uitgebreide uitleg.

Uitzondering bij aansprakelijkheid wielren ongeluk

Overmacht is de enige uitzondering op de regel als het aankomt op wielren ongelukken.  De bestuurder van een motorvoertuig wordt doorgaans aansprakelijk gesteld voor alle letselschade die door zijn toedoen bij een wielrenner  is veroorzaakt. Dit is in de meeste gevallen echter moeilijk te bewijzen, omdat overmacht – een onvoorspelbare gebeurtenis die de bestuurder niet kon voorzien – moet worden vastgesteld om hem van aansprakelijkheid te ontslaan. Dit gebeurt alleen in buitengewone omstandigheden waarin het gedrag van een fietser of voetganger zo onwaarschijnlijk was dat het simpelweg niet kon worden voorzien.

Ongeluk wielrenner met fietser

Bent u in botsing gekomen met een andere fietser? Ook dan kunt u letselschade claimen. U dient dan wel te bewijzen dat de andere fietser schuldig is aan het fietsongeluk. Vul daarom als het kan samen met de andere fietser een schadeformulier in. Daarnaast adviseren wij u bij een fietsongeluk:

 • gegevens van getuigen te noteren
 • foto’s te maken van de fietsen en uw letsel
 • de politie te bellen voor een toedrachtonderzoek

Fietsers zijn niet verplicht verzekerd, vraag daarom altijd of de fietser die u aangereden heeft of deze verzekerd is en noteer de verzekeringsgegevens. Onze letselschade advocaten kunnen dan direct met de fietsverzekering in contact treden over uw letselschade.

Ongeluk wielrenner door slecht wegdek

In Nederland zijn de wegen niet altijd in goede staat. Er zitten soms scheuren en gaten in de weg, zeker op de fietspaden! De wegbeheerder is hiervoor verantwoordelijk. Zij dienen de letselschade als gevolg van een ongeluk van een wielrenner door een slecht wegdek te vergoeden.

De aansprakelijkheid van de wegbeheerder is geregeld in de wet en wel in artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek. Op basis van dit artikel moet de wegbeheerder een letselschade vergoeding betalen als de weg niet in orde is. Het betreft een risico aansprakelijkheid, de wegbeheerder is dus (bijna) altijd aansprakelijk.

Bent u als wielrenner gevallen door een slecht wegdek? Dan heeft u altijd recht op een schadevergoeding. U moet echter wel bewijzen dat u als wielrenner gevallen bent door het gat of de scheur in de weg. Bel daarom altijd ter plaatse de politie of schrijf gegevens van getuigen op. Maak daarnaast altijd duidelijke foto’s van het gat in de weg of ander gebrek in de weg. Duidelijk bewijs voorkomt discussie met de verzekeraar van de wegbeheerder!

Ongeluk wielrennen en voetganger

Fietsende en lopende weggebruikers zijn beide aan dezelfde normen gebonden als het gaat om verkeersregels. Bij een botsing tussen beiden wordt onderzocht welke partij de verkeersregels heeft overtreden en zo heeft bijgedragen aan het ongeval. Als blijkt dat een voetganger op een fietspad liep in plaats van op het trottoir, kan hij aansprakelijk zijn voor de daaruit voortvloeiende schade. Maar zelfs in dergelijke gevallen kan de fietser nog een zekere mate van schuld hebben en dus een deel van de financiële lasten dragen.

Wat te doen na het wielren ongeval?

 1. Stel direct vast wie uw directe tegenpartij is. Noteer hierbij ook alle contactgegevens van deze persoon.
 2. Bezoek altijd een (huis)arts, ook als u de klachten niet acuut genoeg vindt. Soms kunnen klachten later nog doorzetten en dan zal dit geen argwaan wekken bij de tegenpartij. Daarnaast is een doktersbezoek altijd behulpzaam bij het herstellen.
 3. Vergeet niet om al het bewijs goed vast te leggen. Voor een schadevergoeding is namelijk wel voldoende bewijs nodig van de manier waarop uw schade ontstond. Foto’s en video’s van het ‘plaats delict’ kunnen hier erg behulpzaam bij zijn. Ook getuige kunnen bewijs zijn, noteer ook hiervan direct de contactgegevens.
 4. Is er een gevaarlijke situatie ontstaan of ontstaat er verder conflict? Schakel dan direct de politie in. De politie stelt hierbij altijd een proces verbaal op. Dit is een volledig verslag van het delict en kan dus dienen als een belangrijk bewijsstuk tijdens het proces verbaal. Het zelf bellen van de politie zal uw bewijspositie in de meeste gevallen versterken.

Betrouwbaarheid Brugman Letselschade Advocaten bij een wielren ongeval?

Brugman Letselschade Advocaten al meer dan 13 jaar specialist in het verhalen van letselschade bij een wielren ongeluk en andere letselschadezaken. Om onze kwaliteit te kunnen waarborgen hanteren we diverse keurmerken. Het LSA keurmerk is het hoogst haalbare keurmerk bij letselschade van Nederland. Uiteraard beschikken wij over dit keurmerk, wat voor u resulteert in de volgende voordelen:

 • Alleen voorbehouden advocaten die een speciale opleiding hebben gevolgd mogen u helpen.
 • De LSA- advocaten zijn verplicht hier ook jaarlijks opleidingen en cursussen in te blijven volgen.
 • Alle advocaten zijn hoogopgeleid en hebben een  universitaire opleiding gevolgd.
 • Een letselschade advocaat is lid van de Orde van Advocaten.
 • Een letselschade jurist kan niet procederen, een advocaat kan dit wel.

Bij wielren ongevallen altijd een letselschade advocaat in de buurt

Brugman Letselschade Advocaten is het enige kantoor in Nederland met meer dan 10 afspraak locaties verspreid door het hele land. Hierdoor zijn onze letselschade advocaten altijd in de buurt. We hebben onder meer locaties in Eindhoven, Den Bosch, Den Haag en Groningen. U bent welkom bij onze locaties, maar vanuit onze kantoren zijn we ook zo bij u thuis.

Contact Brugman Letselschade Advocaten

Bent u slachtoffer van een wielren ongeval? Bel ons gerust voor advies en het indienen van een letselschadeclaim: 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in. Wij helpen u graag!

 

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een aanrijding als wielrenner

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  Switch The Language

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar