Een ongeval als wielrenner en nu schade?
Wij verhalen uw schade 100% kosteloos!

Wielrenner ongeluk, wij verhalen uw letselschade

Bent u betrokken geweest bij een wielrenner ongeluk? Dan heeft u altijd recht op een letselschade vergoeding, ook als u zelf een verkeersfout heeft gemaakt! Na een wielrenner ongeluk kunt u ernstig letsel oplopen. De 5 meest voorkomende letsels na een wielrenner ongeluk zijn:

 1. Gebroken armen en benen
 2. Hersenletsel
 3. Hoofdletsel
 4. Nekklachten
 5. Gekneusde en gebroken ribben

Wielrenner ongeluk tussen wielrenner en auto

Het grootste gevaar in het verkeer als u aan wielrennen bent is dat u op de fiets aangereden wordt door een auto. Bij een dergelijk auto ongeluk bent u voor de wet een “zwakke” verkeersdeelnemer. U bent immers kwetsbaar op de fiets bij een wielrenner ongeluk. Daarom wordt u door artikel 185 van de Wegenverkeerswet beschermd. Deze bescherming houdt in dat u altijd ten minste 50% van uw schade vergoed krijgt. Altijd, dus ook bij eigen schuld, bijvoorbeeld omdat u door het rode licht fietst of geen voorrang verleend.

Was uw kind als wielrenner betrokken bij een wielrenner ongeluk, dan krijgt uw zoon of dochter zelfs altijd 100% van zijn of haar letselschade vergoed! Alleen als de auto kan bewijzen dat er sprake is van overmacht, hoeft hij geen letselschade vergoeding te betalen. Dit is echter bijna nooit het geval.

Icon

De bijzondere bescherming van artikel 185 Wegenverkeerswet

De speciale bescherming van wielrenners bij een ongeluk tussen een wielrenner en een auto, motor of scooter is geregeld in artikel 185 lid 1 van de Wegenverkeerswet. Dit artikel luidt:

Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.

Op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet heeft u bij een ongeluk als wielrenner behoudens overmacht altijd recht op 50% van uw letselschade en kinderen tot 14 jaar 100%. Is er sprake van eigen schuld door een verkeersfout, dan hangt het exacte percentage af van:

 1. De causale verdeling, wie valt van het auto ongeluk het grootste verwijt te maken?
 2. Wat zijn de gevolgen van het wielrenner ongeluk voor beide partijen. Dit is de zogeheten billijkheidscorrectie.

Billijkheidscorrectie bij ongeluk wielrenner

Bij de billijkheidscorrectie wordt onder andere gekeken naar:

 • het ‘Betriebsgefahr’; het feit dat een auto gevaar met zich meebrengt ten aanzien van fietsers en voetgangers
 • de beperkte mate van verwijtbaarheid van de aangereden fietser of voetganger
 • de ernst van de door beide partijen gemaakte verkeersfouten;
 • de aard en ernst van het letsel;
 • bijzondere omstandigheden zoals het verzekerd zijn
  van de aansprakelijkheid.

Ongeluk wielrenner door slecht wegdek

In Nederland zijn de wegen niet altijd in goede staat. Er zitten soms scheuren en gaten in de weg, zeker op de fietspaden! De wegbeheerder is hiervoor verantwoordelijk. Zij dienen de letselschade als gevolg van een ongeluk van een wielrenner door een slecht wegdek te vergoeden.

De aansprakelijkheid van de wegbeheerder is geregeld in de wet en wel in artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek. Op basis van dit artikel moet de wegbeheerder een letselschade vergoeding betalen als de weg niet in orde is. Het betreft een risico aansprakelijkheid, van een fout door de gemeente of provincie hoeft dus geen sprake te zijn.

NOVA

Wielrenner gevallen door slecht wegdek

Bent u als wielrenner gevallen door een slecht wegdek? Dan heeft u altijd recht op een schadevergoeding. U moet echter wel bewijzen dat u als wielrenner gevallen bent door het gat of de scheur in de weg. Daarom adviseren wij u als volgt:

 • Zijn er getuigen? Schrijf de contactgegevens op.
 • Geen getuigen? Bel de politie en blijf bij de plaats van het ongeval
 • Maak scherpe kleurenfoto’s van de plek waar u gevallen bent
 • Ga direct na een arts en laat uw letsel beschrijven.
 • Bel een letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten.

Met het voorgaande voorkomt u discussie met de verzekeraar. Deze willen bewijs dat u als wielrenner gevallen bent over het slechte wegdek. Anders heeft u de kans dat de aansprakelijkheid wordt afgewezen.

Wielrenner verongelukt

Is naaste als wielrenner verongelukt door een aanrijding of door een val? Ook dan helpen onze letselschade advocaten u graag. Wij zorgen dat de aansprakelijke partij aansprakelijk wordt gesteld voor de overlijdensschade.

Overlijdensschade bestaat is geregeld in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek. Onder overlijdensschade valt:

 1. Vergoeding van schade door het derven van levensonderhoud.
 2. Uitvaartkosten.

Het verhalen van overlijdensschade is gecompliceerd. Als de wielrenner verongelukt is door een verkeersongeluk of als de wielrenner gevallen is, dan hebben de nabestaanden recht op kosteloze rechtsbijstand van een letselschade advocaat. Bij Brugman Letselschade Advocaten is dit Friso W. Brugman. Deze letselschade advocaat heeft meer dan 10 jaar ervaring in het verhalen van overlijdensschade en zorgt dat alle financiële zorgen voor u uit handen worden genomen.

Lijdt u schade door het overlijden van uw naaste? Neemt u dan contact op met Friso Brugman van ons kantoor. Hij komt graag bij u thuis om met u te bespreken hoe wij u kunnen helpen. Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht.

Icon

Letselschade vergoeding na fietsongeluk

Een letselschade vergoeding na een fietsongeluk bestaat uit materiële schade en immateriële schade, beter bekend als smartengeld. De 10 bekendste schadeposten bij letselschade zijn:

 1. Verlies aan verdienvermogen door arbeidsongeschiktheid
 2. Medische kosten (eigen risico en eigen bijdragen
 3. Reiskosten
 4. Kosten voor verpleging en verzorging
 5. Ziekenhuisdaggeldvergoeding
 6. Revalidatiedaggeldvergoeding
 7. Onderhoudskosten huis en tuin
 8. Reparatiekosten en vervangingskosten
 9. Een studievertraging
 10. Smartengeld

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor:

 1. Pijnklachten
 2. Angstklachten
 3. Verdriet
 4. Een post traumatische stress stoornis
 5. Boosheid en frustratie

Bij Brugman Letselschade Advocaten verhaalt uw letselschade advocaat uw materiële schade en het smartengeld 100% kosteloos voor u. De kosten voor rechtsbijstand worden volledig verhaald op de aansprakelijke partij. U maakt dus nooit kosten voor onze rechtsbijstand.

Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht voor kosteloze rechtsbijstand bij het verhalen van letselschade.

IconLetselschade advocaat of letselschade jurist

Voor het verhalen van letselschade na een wielrenner ongeluk kunt u kiezen uit een

 • letselschade advocaat
 • letselschade jurist
 • rechtsbijstandsverzekeraar.

Alle drie de bovenstaande personen verhalen letselschade na een ongeval als wielrenner. Een letselschade advocaat heeft echter een aantal grote voordelen:

 1. Een letselschade advocaat heeft ten minste 5 jaar ervaring in het verhalen van letselschade.
 2. Iedere letselschade advocaat heeft een Universitaire titel.
 3. Om letselschade advocaat te worden dient een lange zware opleiding gevolgd te worden.
 4. Er is een toezichthouder bij letselschade advocaten, de Nederlandse Orde van Advocaten.

Een letselschade advocaat heeft dus een aantal grote voordelen boven een letselschade jurist of letselschade specialist bij een rechtsbijstandsverzekeraar. Voor de kosten hoeft u het inschakelen van een letselschade advocaat niet te laten, bij Brugman Letselschade Advocaten werken wij altijd 100% kosteloos voor u!

Letselschade verhalen op tegenpartij

Wilt u uw letselschade na een wielrenner ongeluk verhalen op de tegenpartij? Neemt u dan contact met ons op. Wij verhalen uw letselschade 100% kosteloos voor u. Geen no cure no pay waar u een percentage van uw letselschade moet afstaan, maar volledig kosteloos! Wij verhalen uw letselschade vergoeding en de kosten van rechtsbijstand op de aansprakelijke partij.

Bel ons voor een letselschade advies of het verhalen van uw letselschade na een wielrenner ongeluk: 0800 278 46 26 of stuur ons een bericht.

Brugman Letselschade Advocaten

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar