Laat uw schadevergoeding kosteloos door ons verhalen.
Is u als wielrenner een ongeluk overkomen en bent u gewond geraakt?

Als wielrenner aangereden

Als u als wielrenner aangereden bent, dan is de kans groot dat u hieraan verwondingen heeft overgehouden. De persoon die u heeft aangereden is hiervoor aansprakelijk. Bij een ongeluk als wielrenner is er dus altijd recht op een schadevergoeding.

Op deze pagina leest u alles over de volgende onderwerpen:

 • als wielrenner aangereden door een motorvoertuig
 • een ongeluk tussen wielrenner en andere fietser
 • een wielrenner ongeluk door een gebrekkig wegdek

Als wielrenner aangereden door motorvoertuig

Motorvoertuigen zien fietsers nogal eens over het hoofd of verlenen geen voorrang. Het gevolg is een aanrijding en u kunt hierbij lelijk ten val komen met verwondingen tot gevolg. U kunt de bestuurder van het motorvoertuig hiervoor aansprakelijk stellen en deze zal u een schadevergoeding moeten betalen.

Bij een ongeluk is een wielrenner goed beschermd door de wet. Zo goed zelfs dat u altijd recht heeft op een schadevergoeding bij een wielrenner ongeluk. Natuurlijk als het motorvoertuig schuldig is, maar ook andersom! Dus ook bij eigen schuld aan het wielrenner ongeluk ontvangt u een schadevergoeding. Wij leggen het u hieronder uit!

De bijzondere bescherming van artikel 185 wvw

Indien een wielrenner aangereden is, dan doen onze letselschade advocaten bij het indienen van de letselschade claim altijd een beroep op artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Dit artikel regelt de aansprakelijkheid bij een aanrijding tussen een gemotoriseerd voertuig en en ongemotoriseerd voertuig als een voetganger of fietser. Het eerste lid van art 185 wvw luidt:

Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.

Bij een wielrenner ongeluk is dus recht op een schadevergoeding, behalve als er sprake is van overmacht. Hiervan is sprake als de bestuurder van het motorvoertuig het ongeval onmogelijk kon voorkomen. In de rechtspraak is uitgemaakt dat hiervan eigenlijk nooit sprake is. Een auto of scooter moet altijd bedacht zijn op een fout van een fietser of voetganger. Daarom is het motorvoertuig in de praktijk altijd aansprakelijk!

Altijd schadevergoeding bij ongeluk wielrenner

Wordt een wielrenner aangereden door een fout van het motorvoertuig, dan is er recht op een volledige schadevergoeding. Heeft een wielrenner aan het ongeluk eigen schuld? Dan wordt ten minste 50% van de letselschade vergoed. Bij kinderen tot 14 jaar is dit altijd 100%. Maar oudere kinderen en volwassenen kunnen toch recht hebben op een volledige schadevergoeding bij toepassing van de billijkheidscorrectie!

Billijkheidscorrectie bij ongeluk wielrenner

De billijkheidscorrectie houdt in dat er een (hogere) schadevergoeding betaalt wordt omdat het niet redelijk is dat de schade (deels) bij het slachtoffer blijft.

Of er een beroep gedaan kan worden op de billijkheidscorrectie hangt af van een aantal factoren:

 • het ‘Betriebsgefahr’; het feit dat een auto gevaar met zich meebrengt ten aanzien van fietsers en voetgangers
 • de beperkte mate van verwijtbaarheid van de aangereden fietser of voetganger
 • de ernst van de door beide partijen gemaakte verkeersfouten;
 • de aard en ernst van het letsel;
 • bijzondere omstandigheden zoals het verzekerd zijn
  van de aansprakelijkheid.

Is u een ongeluk als wielrenner overkomen en wilt u een schadevergoeding? Klik hieronder voor contact met een letselschade advocaat. Wij bieden altijd gratis juridische hulp bij letselschade. Hoe dit kan? Volg de link voor een uitgebreide uitleg.

Ongeluk wielrenner met fietser

Bent u in botsing gekomen met een andere fietser? Ook dan kunt u letselschade claimen. U dient dan wel te bewijzen dat de andere fietser schuldig is aan het fietsongeluk. Vul daarom als het kan samen met de andere fietser een schadeformulier in. Daarnaast adviseren wij u bij een fietsongeluk:

 • gegevens van getuigen te noteren
 • foto’s te maken van de fietsen en uw letsel
 • de politie te bellen voor een toedrachtonderzoek

Fietsers zijn niet verplicht verzekerd, vraag daarom altijd of de fietser die u aangereden heeft of deze verzekerd is en noteer de verzekeringsgegevens. Onze letselschade advocaten kunnen dan direct met de fietsverzekering in contact treden over uw letselschade.

Ongeluk wielrenner door slecht wegdek

In Nederland zijn de wegen niet altijd in goede staat. Er zitten soms scheuren en gaten in de weg, zeker op de fietspaden! De wegbeheerder is hiervoor verantwoordelijk. Zij dienen de letselschade als gevolg van een ongeluk van een wielrenner door een slecht wegdek te vergoeden.

De aansprakelijkheid van de wegbeheerder is geregeld in de wet en wel in artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek. Op basis van dit artikel moet de wegbeheerder een letselschade vergoeding betalen als de weg niet in orde is. Het betreft een risico aansprakelijkheid, de wegbeheerder is dus (bijna) altijd aansprakelijk.

Bent u als wielrenner gevallen door een slecht wegdek? Dan heeft u altijd recht op een schadevergoeding. U moet echter wel bewijzen dat u als wielrenner gevallen bent door het gat of de scheur in de weg. Bel daarom altijd ter plaatse de politie of schrijf gegevens van getuigen op. Maak daarnaast altijd duidelijke foto’s van het gat in de weg of ander gebrek in de weg. Duidelijk bewijs voorkomt discussie met de verzekeraar van de wegbeheerder!

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een aanrijding als wielrenner

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar