Dan is er mogelijk recht op een letselschade vergoeding.
Is er bij u sprake van rugletsel na een ongeval?

Wat te doen bij rugletsel na een ongeval?

De rug is een van de kwetsbaarste delen van het menselijk lichaam. Het is dan ook niet vreemd dat rugklachten regelmatig voorkomen. Rugletsel is vaak het gevolg van een aanrijding of een ongeluk op het werk. Bijvoorbeeld bij een achterop aanrijding  of omdat u op de rug valt nadat u van een steiger bent gevallen. Door het rugletsel kan er schade ontstaan op het gebied van werk en in uw privéleven. Voor deze schade kan een letselschade claim ingediend worden. Een letselschade advocaat kan u hierbij helpen.

Icon

Soorten rugletsel na een ongeluk

Rugletsel is een ruim begrip, het kan bestaan uit allerlei aandoeningen. Na een ongeval in het verkeer of een bedrijfsongeval worden meestal de volgende rugletsels geconstateerd:

 • wervelbreuk of wervelfractuur (gebroken rug)
 • hernia
 • lage rugklachten
 • whiplash
 • chronisch pijnsyndroom
 • kneuzingen
 • uitstulping van een tussenwervelschijf
 • Lumbago (spit)
 • dwarslaesie

Rugletsel komt vooral voor door een harde klap in de rug of een val waarbij er op de rug gevallen wordt. Voorbeelden zijn een auto botsing en een val van een hoogte tijdens een arbeidsongeval. De vraag is dan, wie is er aansprakelijk voor de schade die ik door het rugletsel lijdt en op welke letselschade vergoeding heb ik recht?

Wie is aansprakelijk voor rugletsel?

Wie er aansprakelijk is voor uw rugletsel hangt af van hetgeen u is overkomen. Is er sprake van rugpijn na een auto ongeluk, dan is de persoon die u aangereden heeft aansprakelijk. Bijvoorbeeld bij een kop-staart botsing. Het achterste voertuig is dan aansprakelijk. Omdat motorvoertuigen naar Nederlands recht verplicht zijn een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, zal deze WAM- verzekeraar uiteindelijk uw letselschadevergoeding moeten betalen.

Gaat het om een eenzijdig auto ongeluk of bent u zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van het ongeval? Dan is de schade-inzittendenverzekering gehouden uw letselschade te vergoeden.

Een ander veel voorkomende oorzaak van rugletsel is een bedrijfsongeval. Een val over een gladde vloer, van een dak of een steiger kan voor ernstig letsel zorgen. Veelal is de werkgever aansprakelijke voor de schade die u hierdoor lijdt. Dit wordt werkgeversaansprakelijkheid genoemd. De werkgever dient er voor te zorgen dat u veilig uw werk kan doen. Deze zorgplicht reikt ver, in bijna alle gevallen is de werkgever aansprakelijk voor letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval. Het loont dus altijd om een letselschadeclaim tegen de werkgever in te dienen. Overigens zijn werkgevers meestal verzekerd tegen aansprakelijkheid. Het is dan deze letselschade verzekeraar die de schade voor haar rekening neemt.

Icon

Wat te doen bij rugletsel na een ongeval?

Bij ernstig rugletsel zoals een wervelfractuur (gebroken rug) of een dwarslaesie is sprake van objectiveerbaar letsel. Dit houdt in dat het letsel voor het blote oog of ten minst door middel van een röntgenfoto waarneembaar is. Er zal dan weinig discussie zijn over de gevolgen van de aanrijding of het bedrijfsongeval. Anders is dit met een aantal andere soorten rugletsel. Met name onderrugklachten, een chronisch pijnsyndroom en een whiplash zijn niet met het blote oog voor iedereen zichtbaar. Ook op röntgenfoto’s en zelfs een MRI is dit letsel niet waarneembaar. Het wordt daarom ook wel niet-objectiveerbaar letsel genoemd.

Het probleem bij niet-objectiveerbaar letsel is dat verzekeraard de letselschade claim vaak afwijzen of (veel) minder schadevergoeding willen betalen dan waar het letselschade slachtoffer eigenlijk recht op heeft. Daarom is het belangrijk om een compleet medisch dossier bij te houden. Is er bij u sprake van niet-objectiveerbaar letsel? Zorg er dan voor dat u vanaf de dag van het ongeval onder behandeling bent en blijft. Dit kan van belang zijn voor het verloop van uw letselschade dossier.

Schadevergoeding claimen bij rugklachten

Staat de aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval vast? Dan heeft u recht op een letselschadevergoeding. Deze bestaat uit veel soorten schadeposten. Zo kan er door het rugletsel sprake zijn van arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld bij een gebroken rug na een ongeval op de bouw. U bent dan voor langere tijd uitgeschakeld voor uw werk en misschien wel voor altijd. Dan is er sprake van arbeidsongeschiktheid. De schade die u hierdoor lijdt (inkomensschade) dient vergoed te worden.

Andere schadeposten bij letselschade zijn het verplichte eigen risico, kosten voor overname van huishoudelijke taken reiskosten, kosten voor extra kinderopvang, een ziekenhuisdaggeldvergoeding en onderhoudskosten van uw huis en/ of tuin.

Smartengeld claimen bij rugletsel

Bent u gewond geraakt bij een ongeval, dan is er altijd recht op een smartengeldvergoeding. De aard en ernst van het letsel maken dit niet anders. Zowel bij licht letsel als bij zwaar letsel is er recht op een vergoeding van smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor de pijnklachten in de rug, angstklachten en verdriet over wat u is overkomen.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar