Onze letselschade advocaten verhalen kosteloos uw letselschade.
Lijdt u schade door een kop-staart botsing?

Wie is aansprakelijk bij een kop-staart botsing?

Bij een kop-staartbotsing botsen 2 rijdende auto’s op elkaar, meestal omdat de achteroprijdende auto onvoldoende afstand houdt. Een kop-staart botsing is het meest voorkomende auto-ongeluk. Onoplettendheid, niet voldoende afstand en een te hoge snelheid zijn bekende oorzaken van deze auto botsing.

Als u door een andere auto van achteren aangereden bent, dan is de achteroprijdende bestuurder volgens de wet aansprakelijk. Dit is alleen dan anders als de achterop rijdende bestuurder kan bewijzen dat hem geen verwijt gemaakt kan worden.

Kop-staart botsing en kettingbotsing

Een kop-staart botsing is iets anders dan een kettingbotsing. Van een kop-staart botsing is sprake als het ene voertuig botst op het andere voertuig. Bij een kettingbotsing zijn meerdere autos betrokken, ten minste 3. Kettingbotsingen worden door verzekeraars geregeld op grond van een overeenkomst vereenvoudigde schaderegeling. Op grond van deze regeling betaalt de letselschade verzekering van het achterste voertuig alle schade, dus van het voorstel voertuig en alle andere voertuigen.

Aansprakelijkheid bij een kop-staart botsing

Het antwoord op de vraag wie aansprakelijk is bij een kop-staart botsing vinden wij in de wet en wel in de volgende wetsartikelen:

 • In artikel 19 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) staat dat een bestuurder zijn voertuig tot stilstand moet brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.
 • Op grond van artikel 5 Wegenverkeerswet (Wvw) is het verboden je dusdanig op de weg te gedragen dat gevaar wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
 • Artikel 6 Wvw zegt dat verkeersdeelnemers zich zodanig op de weg moeten gedragen dat er geen verkeersongeval plaatsvindt waardoor iemand letsel oploopt of overlijdt.
 • De persoon die schade veroorzaakt in het verkeer aan een andere persoon, is gehouden de schade van die persoon te vergoeden, zo bepaalt artikel 185 Wegenverkeerswet.

Soms is geen voertuig aansprakelijk omdat er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld als bij dichte mist autos op elkaar botsen. Dit doet zich echter zelden voor.

Werkgever aansprakelijk bij kop-staart botsing

Ook een werkgever is aansprakelijk bij een aanrijding. Voorwaarde voor de werkgever aansprakelijk stellen is dat het ongeval tijdens werktijd plaatsvond, bijvoorbeeld omdat u op weg was naar een klant. U kunt de schade melden bij de werkgever en deze zal een schadevergoeding voor het bedrijfsongeval betalen. Een aanrijding onder werktijd wordt namelijk begrepen als een bedrijfsongeval. Ook bij de werkgever kunt u dus schadevergoeding na een aanrijding eisen.

Icon

De achterop aanrijder is aansprakelijk bij een kop-staart botsing

Vatten wij deze artikelen samen dan is de persoon die te laat remt, te kort afstand houdt of te hard rijdt en hierdoor een achterop aanrijding of kop-staart botsing veroorzaakt aansprakelijk voor de schade die het voorste voertuig lijdt. Bent u dus bestuurder of passagier van de auto die van achteren aangereden is, dan heeft u recht op een letselschade vergoeding. De achterop rijdende automobilist zal dan aansprakelijk gesteld moeten worden.

Uitzondering op hoofdregel dat de achterop rijder aansprakelijk is

Andersom is het zo dat als de persoon die achterop rijdt niet in strijd handelt met een wettelijke bepaling, hij of zij niet aansprakelijk is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als iemand plotseling remt of van baan verwisseld terwijl er geen ruimte is. In dat geval is het voorste voortuig aansprakelijk.

Wilt u laten onderzoeken of u recht op een vergoeding van schade door een kop-staart botsing? Onze letselschade advocaten adviseren u graag. Bel voor een vrijblijvend advies 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in. Er neemt dan nog dezelfde dag een letselschade advocaat contact met u op.

Icon

Kan ik schade verhalen bij een kop-staart botsing?

Als u door een ander van achteren aangereden bent dan kunt u inderdaad uw schade verhalen. Voorwaarde is wel dat de achterop rijdende bestuurder een fout heeft gemaakt. Schade die u kunt verhalen is:

Hoe bewijs ik wie bij een kop-staart botsing aansprakelijk is?

In de praktijk geen wij er van uit dat de achterop rijdende auto schuldig is aan de aanrijding Maar als u aansprakelijk wilt stellen bij een kop-staart botsing, dan dient u in beginsel te bewijzen dat de achterop rijdende persoon te kort afstand hield. te hard reed of niet uitkeek. Ontstaat er discussie over de schuldvraag, dan is het raadzaam om bewijs te verzamelen. Dit doet u als volgt:

 • Zijn er getuigen (omstanders) van de aanrijding? Noteer dan diens gegevens.
 • Zaten er passagiers in de auto? Vraag om een getuigenverklaring.
 • Laat de tegenpartij een schade-aanrijdingsformulier invullen.
 • Bel de politie.
 • Vraag een proces- verbaal op.
 • Laat de politie een VOA- onderzoek doen.

Wanneer ben ik als achterste bestuurder niet aansprakelijk?

Ben u achterop een ander voertuig gereden? Dan bent u niet aansprakelijk voor de schade als u kunt aantonen:

 • Dat u voldoende afstand hield en zich aan de snelheid hield.
 • Het voorste voertuig (te) plotseling remde, bijvoorbeeld voor een overstekend dier.
 • Er zonder aanleiding geremd werd.
 • Het voorste voertuig plotseling van baan verwisselde op de snelweg.
 • In het geval van een kettingbotsing en hier geen schuld aan had.

Icon

Ik heb zelf een kop-staart botsing veroorzaakt, wat nu?

Bent u achterop uw voorganger gereden omdat u bijvoorbeeld niet tijdig kon remmen? Dit betekent niet automatisch dat u uw letselschade niet kunt verhalen. Veel mensen hebben namelijk naast de verplichte WA- verzekering een schade-inzittendenverzekering afgesloten (svi-verzekering). Op grond van deze verzekering kunnen alle inzittenden van een auto aanspraak maken op een letselschade vergoeding. De toedracht van de kop-staart botsing doet hierbij niet ter zake. Er is altijd recht op een letselschade vergoeding, tenzij er alcohol of drugs in het spel is of een ander misdrijf. Dan geldt er een uitsluiting op de verzekeringspolis. Bent u dus degene die achterop is gereden, dan ontvangt u alsnog een compensatie van uw letselschade.

Bel voor een gratis advies of gratis juridische hulp bij uw letselschade claim 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in.

Discussie over de toedracht van de aanrijding, wat te doen?

Vaak is de schuldvraag duidelijk. Soms echter ontstaat er een discussie over wie aansprakelijk is voor de gevolgen van het auto ongeluk als voertuigen met elkaar botsen. Slaagt u er niet in om te bewijzen dat de tegenpartij aansprakelijk is, dan zijn dit de mogelijkheden:

 • Dien uw letselschade claim in bij de schade-inzittendenverzekering (svi).
 • Was uw passagier (dus geen bestuurder!), dan kunt u een beroep doen op de Bedrijfsregeling Schuldloze derde.

De bedrijfsregeling schuldloze derde

Deze regeling is door het Verbond van Verzekeraars speciaal in het leven geroepen voor de gevallen waarin de toedracht van een auto ongeluk niet duidelijk is geworden. Deze regeling houdt in dat passagiers een letselschade claim kunnen indien bij de auto verzekeraar van de auto waarin zij meereden.

Op grond van de regeling schuldloze derde wordt alle letselschade van het letselschade slachtoffer betaald, dus niet alleen de materiële schadeposten, maar ook het smartengeld.

Hier vindt u de volledige tekst van de schuldloze derde regeling

Icon

Wat te doen na een kop-staart botsing?

Is u een kop-staartbotsing overkomen, dan dient de aansprakelijke persoon aansprakelijk gesteld te worden. In Nederland bestaat er een plicht om verzekerd te zijn voor autobestuurders. De letselschade claim kan daarom direct bij de autoverzekeraar van de veroorzaker van de aanrijding van achter ingediend worden. Dit doet u door middel van een brief welke ook wel aansprakelijkstelling genoemd wordt. In een aansprakelijkstelling staat belangrijke informatie zoals wat er is gebeurd, de aansprakelijkstelling zelf en welke letselschade u door de aanrijding lijdt.

Welke letselschade wordt vergoed bij een aanrijding?

Staat vast dat de tegenpartij aansprakelijk is voor uw letselschade? Dan kunt u een letselschade claim indienen bij de letselschade verzekeraar van de persoon die achterop is gereden. Deze letselschade vergoeding bestaat uit materiële schadeposten en immateriële schadeposten. ook wel smartengeld genaamd.  De meest voorkomende materiële schadeposten zijn:

 • Schade door arbeidsongeschiktheid
 • Pensioenschade
 • Schade door een vertraging in de studie
 • Het verplicht eigen risico
 • Reiskosten
 • Kosten voor huishoudelijke hulp
 • Kinderopvang
 • Ziekenhuisdaggeldvergoeding
 • Revalidatiedaggeldvergoeding
 • Onderhoudskosten huis en tuin
 • Reparatiekosten auto, telefoon enz.

Wat is een smartengeldvergoeding?

Naast een vergoeding van de materiële schadeposten heeft u bij een aanrijding van achteren recht op smartengeld. Een smartengeldvergoeding bestaat uit een vergoeding voor pijnklachten na een aanrijding, angstklachten (PTSS), boosheid, verdriet en ontsierende littekens die u bij de aanrijding heeft opgelopen.

Bent u aangereden en heeft u hieraan klachten overgehouden? Dan heeft u altijd recht op een vergoeding van letselschade.

Lees ook: vergoeding smartengeld op basis van de Smartengeldgids.

Brugman Letselschade Advocaten

Wij zijn een advocatenkantoor gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een aanrijding of bedrijfsongeval. Dit doen wij al 12.5 jaar en alleen voor letselschade slachtoffers. Wij behartigen dus geen belangen van verzekeraars of aansprakelijke partijen. Hierdoor zijn wij 100% onafhankelijk.

Brugman Letselschade Advocaten staat voor deskundigheid, professionaliteit en kwalitatief hoogwaardiger rechtsbijstand. Daarom wordt u altijd geholpen door een vaste letselschade advocaat. Al onze advocaten hebben ruime ervaring en worden het hele jaar bijgeschoold zodat wij de kwaliteit kunnen blijven waarborgen waar u als letselschade slachtoffer recht op heeft.

Wij dragen het keurmerk van de LSA, de specialistenvereniging van letselschade advocaten en mogen het specialistenkeurmerk van de Nederlandse Orde van Advocaten voeren. Zo weet u zeker dat u wordt geholpen door de beste letselschade advocaten in Nederland.

Contact met uw letselschade advocaat in de buurt

Brugman Letselschade Advocaten is het enige advocatenkantoor met meer dan 10 afspraaklocaties door heel Nederland. Hierdoor zitten wij altijd in de buurt. Uw letselschade specialist komt ook gewoon bij u thuis voor een intakegesprek of letselschade advies.

Bent u van achteren aangereden bij een kop-staart botsing of kettingbotsing? Bel ons voor advies en het indienen van een letselschade claim: 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in. Wij helpen u graag en gaan direct voor u aan de slag!

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar