Letselschade advocaat in de regio Rotterdam nodig?
Vraag advies van Brugman Letselschade Advocaten Rotterdam!

Letselschade advocaat in Rotterdam nodig? Wij helpen u kosteloos!

Een ongeval met letsel heeft direct impact op uw leven. Van het een op het andere moment heeft u te maken met pijnklachten, beperkingen en komt u in het medisch circuit terecht. Misschien bent u zelfs niet in staat om te werken, uw huishoudelijke taken te verrichten en om uw huis en tuin te onderhouden.

Daarnaast maakt u ook nog eens allerlei kosten, zoals medische kosten en reiskosten. Dan is het fijn als u een letselschade advocaat in Rotterdam heeft om u kosteloos te helpen bij uw letselschade claim.

Onze letselschade specialisten in Rotterdam helpen u graag. U wordt altijd bijgestaan door een erkende en ervaren letselschade advocaat. Terwijl u zich bezig houdt met uw revalidatie, zorgt uw letselschade advocaat Rotterdam ervoor dat uw letselschade volledig op de aansprakelijke partij verhaald wordt.

Icon

Uw letselschade advocaat in Rotterdam helpt u, 100% kosteloos!

Er wordt vaak gedacht dat een letselschade advocaat veel geld kost. In werkelijkheid is dit niet het geval. Uw letselschade advocaat Rotterdam werkt namelijk volledig kosteloos voor u. Uw letselschade en de kosten voor rechtsbijstand verhalen wij namelijk volledig op de aansprakelijke partij. Zo maakt u dus geen kosten en kunnen wij kosteloos uw letselschade in Rotterdam verhalen.

In Rotterdam en omstreken zijn naast letselschade advocaten ook letselschadebureaus actief. Deze letselschadebureaus hebben echter niet de kennis en kunde als uw letselschade advocaat in Rotterdam. Er werken geen advocaten en soms zelfs niet eens juristen!

Letselschadespecialist is geen beschermd beroep. Er zijn dan ook veel “cowboys” actief in de letselschade. Wij adviseren u dan ook om altijd te kiezen voor een letselschade advocaat die is aangesloten bij de LSA, de specialistenvereniging van letselschade advocaten. U weet dan zeker dat u in Rotterdam te maken heeft met een betrouwbare en deskundige partij.

Bij Brugman Letselschade Advocaten Rotterdam werken alleen maar LSA advocaten. Wij helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade. Wilt u kosteloos uw letselschade in Rotterdam verhalen? Neem contact met ons op voor advies en de inschakeling van een letselschade advocaat Rotterdam. Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht.

Wat is het adres van mijn letselschade advocaat in Rotterdam?

Uw letselschade advocaat in Rotterdam en omstreken vindt u aan de Boompjes 40, 3011 XB te Rotterdam. Het kantoor bevindt zich tegenover de Willemsbrug aan de s100 en is zowel per auto als openbaar vervoer uitstekend bereikbaar.

Uiteraard bent u van harte welkom op onze afspraak locatie. Onze letselschade advocaten bezoeken u echter ook gewoon thuis om het met u te hebben over de gevolgen van het ongeluk. Samen met u bespreken wij welke stappen er nodig zijn en wij regelen direct een voorschot voor u.

Wilt u weten welk team van letselschade advocaten en letselschadejuristen u allemaal bijstaan bij het verhalen van uw letselschade in Rotterdam? Klik dan hier!

Letselschade claimen in Rotterdam, hoe doe ik dat?

U wilt na een ongeval uw letselschade claimen, dat is heel verstandig als u schade lijdt door een ongeval. Uw letselschade advocaat Rotterdam zorgt er dan eerst voor dat wij weten wie nu de aansprakelijke partij is. En dit valt niet altijd mee! Want niet de bestuurder van een auto is aansprakelijk, maar diens WAM- verzekeraar en de bezitter van de auto. En niet de medewerker van een bedrijf die het letsel veroorzaak is aansprakelijk voor uw letselschade, maar diens werkgever. Spreek je de verkeerde persoon aan, dan is de kans groot dat u uw letselschade niet kunt verhalen. Uw letselschade specialisten van ons kantoor zorgt er echter voor dat de juiste persoon aangesproken wordt.

Letselschade claimen in Rotterdam start met het opstellen van een aansprakelijkstelling. Dit doen wij uiteraard voor u. Vervolgens dient de letselschade berekend te worden en vinden er onderhandelingen plaats met de letselschade verzekeraar van de aansprakelijke partij. Verzekeraars worden hierbij vertegenwoordigd door een letselschade jurist. Daarom is het belangrijk dat u zelf ook een letselschade specialist in de arm neemt. Deze weet immers precies waar u recht op heeft!

Waar heb ik recht op bij letselschade in Rotterdam?

Is de aansprakelijkheid eenmaal erkend? Dan dient de schade in kaart te worden gebracht. Wij kennen diverse schadeposten. Belangrijke schadeposten die vaak bij letsel na een ongeval voorkomen zijn:

 • Verlies van inkomen
 • Het eigen risico van uw zorgverzekering
 • Facturen van de fysiotherapeut
 • Eigen bijdragen medicijnen en hulpmiddelen
 • Kosten voor verzorging en/ of verpleging
 • Reis- en parkeerkosten
 • Kosten voor hulp in het huishouden
 • Schade door een studievertraging
 • Onderhoudskosten van uw huis en tuin
 • (Extra) kinderopvang
 • Ziekenhuisdaggeldvergoeding
 • Revalidatiedaggeldvergoeding
 • Smartengeld

Wilt u weten op vergoeding van welke schadeposten u recht heeft? Neemt u dan contact met Brugman Letselschade Advocaten Rotterdam op. Wij helpen u graag. Bel 0800 278 4626 of stuur ons een bericht.

Icon

Wat doet een letselschade advocaat in Rotterdam voor mij?

Een letselschade advocaat in Rotterdam regelt alles voor u op het gebied van uw letselschadezaak. Hij of zij stelt een aansprakelijkstelling op, discussieert met de verzekeraar over uw schade en regelt direct een voorschot voor u. Ook stelt uw letselschade advocaat een schadestaat op en verhaalt uw letselschade op de letselschadeverzekering van de aansprakelijke partij of de svi- verzekeraar.

Is er een discussie en komt u er niet uit met de tegenpartij? Dan kan een letselschade advocaat ook voor u naar de rechter om een gerechtelijke procedure te starten. In de meeste letselschadedossiers is dit echter niet nodig.

Letsel door een verkeersongeval Rotterdam

Rotterdam is een drukke stad, niet alleen in de stad zelf, maar ook om Rotterdam heen is het verkeer erg druk. Reden waarom de gemeente Rotterdam een verkeersplan heeft. Hierin is ook de veiligheid van het verkeer opgenomen. Want er gebeuren jaarlijks veel ongevallen in Rotterdam, ook met letsel als gevolg. Wellicht heeft u dit recentelijk ook ervaren. Schakelt u dan uw letselschade advocaat Rotterdam in voor het verhalen van uw letselschade.

Of u nu als voetganger of als fietser aangereden bent door een auto of wellicht in aanraking bent gekomen met een tram, onze letselschade specialisten helpen u graag. En de kosten voor uw rechtsbijstand verhalen wij op de aansprakelijke partij.

Bij verkeersongevallen is het ten eerste van belang een onderscheid te maken naar soort ongeval. Bent u in uw auto aangereden door een ander motorvoertuig, bijvoorbeeld als gevolg van een achterop aanrijding? Dan dient de partij die achter op u is gereden uw letselschade Rotterdam te vergoeden.

Is er sprake van een eenzijdig ongeval? Ook dan kun u uw letselschade verhalen, namelijk als u zelf een schade- inzittendenverzekering heeft afgesloten. Op basis van deze verzekering krijgt u dan uw letselschade vergoed. Ook in dit geval kunnen onze letselschade advocaten u kosteloos bijstaan. Neemt u daarom contact met ons op na een verkeersongeval.

Zat u niet als bestuurder maar als passagier in de auto die is aangereden? Of in de auto die de aanrijding veroorzaakt heeft? Dan wordt uw letselschade altijd vergoed. Op grond van de wet bent u een “schuldloze derde”. U had namelijk geen invloed op de toedracht van het ongeval. U krijgt in een dergelijke situatie altijd uw letselschade vergoed.

Wie is aansprakelijk in het geval van een verkeersongeval in Rotterdam?

Bent u van achteren aangereden of maakt een derde een andere verkeersfout? Dan is deze partij aansprakelijk. De letselschade verzekeraar van de aansprakelijk partij betaalt uw letselschade. Passagiers van een motorvoertuig spreken op basis van de ‘Schuldloze Derde Regeling’ de verzekeraar van de auto aan waarin zij als passagier meereden.

Bij een eenzijdig verkeersongeval kan een beroep gedaan worden op de SVI- verzekering.

Wilt u weten wie u nu moet aanspreken bij een verkeersongeluk? Bel of mail dan uw letselschade advocaat Rotterdam van Brugman Letselschade Advocaten Rotterdam.

Veel verkeersongevallen in Rotterdam gebeuren met voetgangers en fietsers. Automobilisten zien u bijvoorbeeld over het hoofd en rijden u aan. Dan is het duidelijk dat de verzekeraar van de auto uw letselschade moet betalen. Anders lijkt dit te zijn als de auto of scooter geen verkeersfout heeft gemaakt. Op grond van de wet is dit echter anders.

Voetgangers en fietsers worden begrepen als zwakke verkeersdeelnemers. Daarom zegt de wet dat u ook dan in aanmerking komt voor een vergoeding van ten minste 50% van uw letselschade. En bij kinderen tot 14 jaar is dit zelfs 100%. Dus ook als u als voetganger of fietser een verkeersfout maakt ontvangt u ten minste 50% van uw letselschade. De enige voorwaarde is dat u bent aangereden door een auto.

Bent u als voetganger aangereden of als fietser aangereden door een (andere) fietser? Dan hangt uw recht op een vergoeding van uw letselschade af van de vraag of de wederpartij een verkeersfout heeft gemaakt.

Is u in het verkeer een ongeval overkomen? Bel dan 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in. Wij nemen nog dezelfde dag contact met u op.

Letselschade door een bedrijfsongeval in Rotterdam, heb ik recht op een schadevergoeding?

In Rotterdam gebeuren relatief veel bedrijfsongevallen. Er is immers veel industrie in Rotterdam en ook in de haven van Rotterdam gebeuren geregeld arbeidsongevallen. Als u bij een ongeval op het werk gewond raakt, dan is uw werkgever hiervoor in de meeste gevallen aansprakelijk. Dit op basis van de zware zorgplicht die op werkgevers rust.

Op grond van de wet dient een werkgever te zorgen voor:

 • een veilige werkplek
 • goed onderhouden gereedschap
 • voldoende instructies
 • toezicht op de werkzaamheden

Voldoet een werkgever niet aan deze vereisten? Dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid.

Werkgevers zijn ook aansprakelijk voor letselschade veroorzaakt door haar medewerkers. Als u dus gewond raakt door een onrechtmatige daad van een collega of een medewerker van een ander bedrijf, dan is er ook sprake van werkgeversaansprakelijkheid.

De enige bewijslast die bij een bedrijfsongeval in Rotterdam op u rust is dat u moet bewijzen dat u onder werktijd een arbeidsongeval in Rotterdam is overkomen als gevolg waarvan u letsel lijdt.  Aan deze bewijslast wordt vaak vanzelf voldaan omdat u direct na het ongeval naar het ziekenhuis wordt gebracht. Daarnaast kunt u eenvoudig aan uw bewijslast voldoen door het aandragen van getuigenbewijs. Meestal zijn er immers wel getuigen van het bedrijfsongeval.

Is u op het werk in Rotterdam een bedrijfsongeval overkomen en lijdt u als gevolg hiervan letsel? Neemt u dan contact op met onze letselschade advocaten. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in. Wij nemen dan nog dezelfde dag contact met u op.

Wie is aansprakelijk voor letsel door een hondenbeet in Rotterdam

Een hondenbeet kan voor vervelend en soms zelfs blijvend letsel zorgen. De bezitter van de hond is op basis van artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor de schade die u door de hondenbeet in Rotterdam lijdt. Het gaat dan om de kosten die u maakt, de schade die u lijdt en de immateriële schade.

In Nederland zijn de meeste mensen verzekerd voor schade veroorzaakt door dieren. Als u dus door een hond gebeten wordt, dan dient de letselschade verzekeraar van de hondenbezitter uw letselschade te vergoeden.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding na een hondenbeet in Rotterdam en omstreken? Neem dan contact met ons op. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in.

Letselschadebureau Rotterdam

In Rotterdam zijn ook meerdere letselschadebureaus actief. Hier werkt soms een letselschade jurist, maar vaak wordt u geholpen door iemand met geen juridische opleiding. Iedereen mag namelijk een letselschadebureau in Rotterdam beginnen. Letselschade specialist is geen beschermd beroep.

Lijdt u letselschade in Rotterdam? Dan adviseren wij u een letselschade advocaat in de arm te nemen en geen letselschadebureau in Rotterdam te vragen uw belangen te behartigen. U loopt dan het gevaar dat u niet de rechtsbijstand ontvangt waar u recht op heeft!

Contact met uw letselschade advocaat in Rotterdam

Is u een verkeersongeval of bedrijfsongeval overkomen of bent u gebeten door een hond? Onze letselschade advocaten verhalen kosteloos uw letselschade. U bent van harte welkom op ons kantoor in Rotterdam, maar wij komen ook gewoon bij u thuis voor een intakegesprek of vrijblijvend letselschade advies.

Bel voor het verhalen van uw letselschade of vragen 0800 278 4626 (gratis) of vul hier uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op. Wij helpen u graag!

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  Switch The Language

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar