Onze letselschade advocaten helpen gratis bij letselschade!
Heeft u letselschade opgelopen bij een ongeluk?

Gratis juridische hulp bij letselschade na een ongeluk

U bent betrokken geraakt bij een verkeersongeval, bedrijfsongeval of gebeten door een hond. Hierdoor heeft u letsel opgelopen. De kans is dan groot dat u hierdoor schade lijdt, er is dan sprake van letselschade. Het verhalen hiervan is niet eenvoudig, Gelukkig heeft u op basis van de wet recht op gratis juridische hulp van een letselschade advocaat.

Bij Brugman Letselschade Advocaten helpen wij u graag bij letselschade. Wij zorgen ervoor dat u geheel schadeloos wordt gesteld en berekenen naast uw letselschade ook het smartengeld. Uw wordt bij uw letselschadeclaim altijd bijgestaan door een ervaren en deskundige letselschade advocaat bij u in de buurt. Want met meer dan 15 afspraaklocaties zijn onze letselschade specialisten altijd in de buurt!

Op deze pagina leest u alles over letselschade verhalen. Besproken worden onder andere:

 • wat is letselschade?
 • wat doet een letselschade advocaat?
 • welke letselschade bedragen komen voor vergoeding in aanmerking
 • letselschade als gevolg van een aanrijding
 • werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval
 • letselschade door een hondenbeet, wat te doen?

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u gratis juridische hulp van een letselschade advocaat bij u in de buurt? Neem dan contact met onze letselschade advocaten op. Wij helpen u graag en altijd 100% kosteloos. Bel gratis 0800 2784626 of klik op onderstaande button. Wij nemen dan direct contact met u op.

Wat is letselschade?

Bij letselschade heeft u recht op een schadevergoeding als een ander aansprakelijk is. Maar wat is letselschade eigenlijk? Dit is de schade die u lijdt omdat u als gevolg van een aanrijding, arbeidsongeval of hondenbeet letselschade heeft opgelopen. Het bestaat uit materiële schade en immateriële schade.

Materiële schade is onder te verdelen in gemaakte kosten en geleden schade. Immateriële schade, beter bekend als smartengeld, is een vergoeding voor alle niet op geld te waarderen nadelige gevolgen van een ongeluk. Voorbeelden van smartengeld zijn pijnklachten, rijangst na een verkeersongeluk en psychische klachten.

Wat doet een letselschade advocaat?

Waarschijnlijk heeft u nog nooit eerder een ongeluk meegemaakt. Als u hier voor het eerst mee in aanmerking komt, dan heeft u veel vragen: wie is schuldig en aansprakelijk en op welke schadeposten heb ik recht? Daarnaast komt u na een ongeluk met letselschade in aanraking met een letselschade jurist van een verzekeraar. Deze heeft maar 1 doel, de schade zoveel mogelijk te beperken. Daarom is in de wet opgenomen dat u recht heeft op een letselschade advocaat om hulp te bieden bij letselschade.

Een letselschade advocaat heeft veel taken. Maar bij het indienen van een claim komen nog veel meer specialisten kijken, afhankelijk van de gevolgen die het ongeluk voor u hebben. Maar wat doet een letselschade advocaat dan allemaal? De belangrijkste taken van een letselschade advocaat zijn:

 • onderzoeken wie aansprakelijk is voor uw letselschade
 • opstellen van een aansprakelijkheidsbrief
 • aansprakelijk stellen van de tegenpartij
 • opstellen van een schadestaat
 • inschakelen van de medisch adviseur zodat u de beste medische behandeling krijgt
 • is er sprake van arbeidsongeschiktheid? Dan wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld
 • de discussie over de hoogte van de schadevergoeding voeren met de verzekeraar
 • onderhandelen over en zo hoog mogelijke slotbetaling van uw letselschadevergoeding

Bij letselschade hoeft u dus niet zelf de tegenpartij aansprakelijk te stellen en te onderhandelen over de hoogte van uw schadevergoeding. Zo kunt u zich richten op uw revalidatie en een maximaal herstel.

Welke letselschade bedragen komen voor vergoeding in aanmerking?

Zoals hierboven aangegeven bestaat een letselschadevergoeding uit materiële schade en smartengeld. Bij materiële schade gaat het daarbij om onder andere de volgende letselschade bedragen:

 • loonschade als u in loondienst werkt
 • inkomensschade van een zelfstandig ondernemer
 • een studievertraging
 • pensioenschade
 • het verplicht eigen risico
 • kosten van een fysiotherapeut of psycholoog
 • eigen bijdragen voor medicatie en hulpmiddelen
 • overige medische kosten
 • hulp in het huishouden
 • mantelzorg
 • reiskosten
 • onderhoudskosten huis en tuin
 • kosten gemaakt tijdens een ziekenhuisopname
 • (extra) kinderopvang
 • een honden uitlaatservice
 • verzorgingskosten en verpleegkosten thuis

Naast deze materiële schade is er bij verwondingen en klachten recht op smartengeld. Lees hier wat smartengeld is en hoe smartengeld te berekenen.

Wilt u dat onze letselschade advocaten gratis uw letselschade berekenen en verhalen op de aansprakelijk partij? Neem dan contact me ons op. Wij helpen u graag en altijd volledig kosteloos. Bel gratis 0800 2784626 of klik op onderstaande button en laat ons weten waarmee wij u kunnen helpen.

Letselschade als gevolg van een aanrijding

Een kettingbotsing in de file, een kop staatbotsing bij een stoplicht of een fietsongeluk doordat u aangereden door een auto bent. Als u schade als gevolg van een aanrijding oploopt, is er bijna altijd recht op een vergoeding. Maar wat te doen bij een aanrijding en hoe is het mogelijk dat je bij een fietsongeluk altijd schadevergoeding eisen kunt? Onze letselschade specialisten leggen het u uit.

Wat moet je doen als je bent aangereden?

Bij een auto botsing, scooterongeluk of als u als fietser aangereden bent, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De enige voorwaarde is dat een ander aansprakelijk is. Of dat u een svi- verzekering heeft. Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding dient u wel aan te tonen wie schuldig is bij een aanrijding. Hiervoor is het volgende van belang:

 • vul een schadeformulier in en laat deze door te tegenpartij ondertekenen!
 • vul het schade-aanrijdingsformulier ook in als u als fietser aangereden bent!
 • vraag getuigen om een verklaring omtrent de toedracht van de aanrijding
 • maak foto’s van de ongeval locatie en uw letsel.
 • laat u direct na het ongeluk onder behandeling stellen van een arts
 • neem contact met ons op zodat wij u direct kunnen helpen

Wat te doen bij een auto ongeluk?

Bent u betrokken bij een auto ongeluk? Buiten het voorgaande om is belangrijk dat u ook de achterkant van het aanrijdingsformulier invult en naar ons toestuurt. Wij gaan dan direct voor u een aansprakelijkstelling opstellen. Alle motorvoertuigen zijn verplicht verzekerd. Als u dus door een auto aangereden bent, kunnen wij voor u de claim direct bij de autoverzekeraar van de tegenpartij indienen. Deze autoverzekering wordt ook wel een WAM verzekering genoemd, vernoemd naar de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen.

Als fietser aangereden? Altijd recht op schadevergoeding!

Bent u als fietser aangereden door een auto, scooter of ander motorrijtuig? Dan kunt u te allen tijde een schadevergoeding vorderen van de tegenpartij. Dit recht op schadevergoeding is opgenomen in artikel 185 Wegenverkeerswet. Op grond van dit artikel, dan ook geld voor het geval u als voetganger aangereden bent, geldt het volgende:

 • u bent aangereden door een auto door de schuld van de autobestuurder: uw ontvangt een volledige compensatie
 • de aanrijding is (mede) het gevolg van eigen schuld: de vergoeding bedraagt ten minste 50%
 • is uw kind tot 14 jaar aangereden? Dan ontvangt u altijd 100% van de letselschade vergoed

Soms kan het zo zijn dat u een verkeersfout maakt, maar dat ook de tegenpartij schuldig aan het ongeluk is. Het is dan mogelijk om gebruik te maken van de billijkheidscorrectie. U ontvangt dan een nog hogere schadevergoeding.

Bent u aangereden? Laat uw schade kosteloos door ons verhalen. Bel gratis 0800 278 4626 of klik op onderstaande button voor gratis juridische hulp bij letselschade.

Werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval

Een heftruckongeluk, een hand tussen een machine of een val van een ladder of steiger. Als u gewond raakt bij een bedrijfsongeval, dan is er mogelijk recht op een vergoeding. Of dit het geval is hangt af van de situatie van het geval. Maar door de zware zorgplicht rustend op een werkgever en op grond van de rechtspraak is er eigenlijk altijd recht op schadevergoeding bij een bedrijfsongeval.

Aansprakelijkheid van een werkgever is geregeld in artikel 7:658 BW. Het eerste lid van dit wetsartikel luidt:

“De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

Op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek houdt de zorgplicht van een werkgever in dat:

 • machines, gereedschap en ander werkmaterieel veilig te gebruiken is
 • er veiligheidsvoorschriften zijn die schriftelijk kenbaar gemaakt zijn
 • u veiligheidskleding krijgt
 • het toezicht op het werk voldoende is.

Hoe goed een werkgever ook zijn best doet voor het waarborgen van veiligheid, in de praktijk is de werkgever aansprakelijk voor letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval. Dit wordt werkgeversaansprakelijkheid genoemd. Werkgevers zijn meestal verzekerd tegen werkgeversaansprakelijkheid. U schadevergoeding wordt dan door de aansprakelijkheidsverzekering van een werkgever betaald.

Aansprakelijkheid werkgever voor schade veroorzaakt door werknemer

Niet alleen bij een bedrijfsongeval is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid. De werkgever dient ook uw letselschade te vergoeden als een collega u letsel toebrengt. Bijvoorbeeld omdat u door een heftruck aangereden wordt. Werkgevers zijn namelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een werknemer.

Werkgeversaansprakelijkheid bij een verkeersongeval

Tenslotte is kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen als u onder werktijd een verkeersongeluk overkomt. Het kan dan gaan om een aanrijding, maar ook om een eenzijdig ongeluk. Een ongeluk in het verkeer tijdens woon-werk verkeer valt niet onder de schadevergoedingsplicht van de werkgever.

Is u een ongeluk onder werktijd overkomen? Neem dan contact met onze ervaren en deskundige letselschade advocaten op. Wij helpen u graag en altijd 100% kosteloos! Bel gratis 0800 278 4626 of klik op onderstaande button en laat ons weten wat wij voor u kunnen betekenen. Wij nemen dan direct contact met u op.

Letselschade door een hondenbeet

U loopt in het park of door het bos als u aangevallen door een hond wordt. Of een hondenbeet door de hond van de buren. Als u gebeten door een hond bent, dan kunt u een aansprakelijkstelling sturen.

Letselschade verhalen als gevolg van een hondenbeet is geregeld in artikel 6:179 BW welke over aansprakelijkheid bij dieren gaat. In dit wetsartikel staat dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de schade die het dier toebrengt aan zaken en personen. Bij een hondenbeet dient de hondenbezitter dus op te komen voor uw schade.

Gratis hulp van een letselschade advocaat

Een aanrijding, bedrijfsongeval of hondenbeet. Als u hierdoor nadeel ondervindt, dan heeft u recht op schadevergoeding. Ook kunt u dan kosteloos aanspraak maken op juridische hulp van een letselschade advocaat. Wij helpen u graag en altijd 100% kosteloos bij letselschade. Bel voor gratis hulp 0800 278 4626 of klik op onderstaande button en wij nemen direct contact met u op.

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een verkeersongeval of bedrijfsongeval.

Reviews Brugman Letselschade Advocaten

Hier vindt u wat anderen van ons vinden!

De heer Mohan
Elly Uitslager
“Top advocaten,hele goede contacten over en weer, Charlotte dankjewel voor alles je bent een topper en Friso dankjewel dat je mij attent maakte op de mogelijkheden.”
Tobias Moon
“Absoluut ongelofelijk! Ik ben overgestapt naar Brugman Letselschade na een zeer teleurstellende ervaring bij een ander advocatenkantoor. Het verschil in service, bekwaamheid en professionaliteit was ongelooflijk. Ik zou niet aarzelen om dit bedrijf aan te bevelen. Ik werd constant op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn zaak, werd goed geadviseerd en had altijd het gevoel dat ik een sterke en ervaren bondgenoot aan mijn zijde had. Ik kan Mvr El Haddad en haar collega’s niet genoeg aanbevelen of bedanken! Heel veel, heel veel dank.”

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  Wat is een bedrijfsongeval?

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar