Lijdt u in IJmuiden letselschade door een ongeval in het verkeer of op het werk?
Onze letselschade advocaten helpen u bij het verhalen van uw schade!

Letselschade advocaat IJmuiden

Zoekt u een ervaren en deskundige letselschade advocaat in IJmuiden om uw schade na een ongeval volledig en kosteloos te verhalen? De letselschade advocaten van Brugman Letselschade Advocaten in IJmuiden helpen u graag. Wij verhalen de letselschade welke u als inwoner uit IJmuiden en omstreken lijdt als gevolg van een verkeersongeval, bedrijfsongeval of hondenbeet.

Op grond van de wet heeft u recht op kosteloze rechtsbijstand door een letselschade advocaat. Voor onze hulp bij het verhalen van uw letselschade betaalt u dus helemaal niets. De aansprakelijke partij (vaak een verzekeraar) betaalt de kosten van rechtsbijstand.

Letselschade IJmuiden door ongeval

Indien u gewond bent geraakt bij een ongeval, dan krijgt u te maken met schade. Dit noemen wij letselschade. Is een ander aansprakelijk voor het u overkomen ongeval? Dan dient deze persoon (of beter zijn verzekeraar) u schadeloos te stellen. Alle schade die u lijdt dient vergoed te worden, zowel uw materiële schade als het smartengeld. Een smartengeldvergoeding is een vergoeding voor de pijn, psychische klachten en het verdriet dat u door het ongeval lijdt.

Onder materiële schade vallen alle schadeposten die op geld waardeerbaar is. De belangrijkste letselschade bedragen bij letselschade zijn:

 • Loonschade en pensioenschade bij arbeidsongeschiktheid
 • verlies aan verdienvermogen als zelfstandig ondernemer
 • Kosten voor hulp in het huishouden, in de tuin of bij het onderhoud van uw woning
 • Uw eigen risico
 • Eigen bijdragen voor behandelingen van de fysiotherapie
 • Medicijnen
 • Smartengeld.

Letselschade door een aanrijding IJmuiden

Wie is aansprakelijk voor de schade is een veel gestelde vraag bij een aanrijding. Uiteraard is dit een belangrijke vraag als u te maken heeft met letselschade. Maar er zijn meerdere regelingen en verzekeringen op basis waarvan u een letselschadevergoeding claimen kunt. Er hoeft dan niet eens sprake te zijn van aansprakelijkheid.

Hieronder bespreken wij een aantal regelingen en verzekeraars waar u bij een auto botsing of fietsongeval gebruik van kunt maken. Het gaat om het volgende:

 • WAM- verzekering
 • Schuldloze derde regeling WAM
 • Artikel 185 Wegenverkeersweg
 • Schade-inzittendenverzekering

Letselschade claimen op grond van de WAM

WAM staat voor Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Iedere bezitter van een motorvoertuig is verplicht deze tegen aansprakelijkheid te verzekeren. Het verkeer kent immers nogal wat gevaren, daarom is er op grond van de wet sprake van een verzekeringsplicht. Bent u van achteren aangereden als gevolg van een kop-staart botsing of een kettingbotsing, dan is het achterste voertuig aansprakelijk. U kunt uw letselschadeclaim dan rechtstreeks bij de WAM- verzekeraar indienen. Dit dient u wel binnen 3 jaar na de auto botsing te doen. Is de 3 jaar voorbij? Dan kunt u alsnog de eigenaar van de auto en/of de bestuurder van het motorvoertuig aanspreken.

Een beroep op de WAM kan alleen als de tegenpartij aansprakelijk is. Dit is met name het geval bij een aanrijding van achteren of een frontale botsing. Maar wat nu als u passagier bent in de auto die het ongeval veroorzaakt of bij een eenzijdig ongeval? Wie kan er dan aansprakelijk gesteld worden? U leest het hieronder.

De schuldloze derde regeling WAM

Stel u rijdt met een collega mee naar het werk en u raakt betrokken bij een kettingbotsing. Er ontstaat een discussie over de aansprakelijkheid. U kunt niks aan het ongeval doen, u zat immers niet achter het stuur maar uw collega. Voor deze situatie is de schuldloze derde regeling WAM in het leven geroepen. Op basis van deze regeling kunt u altijd een letselschade claim indienen en wel bij de WAM- verzekeraar van het voertuig waarin u meereed. De toedracht speelt geen rol. U ontvangt een volledige schadevergoeding waarbij naast de materiële schadeposten ook het smartengeld wordt betaald.

Als fietser aangereden, wat nu?

Fietsers en voetgangers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Immers, als een fietser aangereden wordt door een auto dan zal met name de fietser letsel oplopen. Het gaat dan ook direct om ernstig letsel als:

Omdat een letselschadeslachtoffer bij een fietsongeluk vaak ernstig gewond raakt, kunnen zij gebruik maken van de 50%- regel en de 100% regel. De 50% regel houdt in dat u bij een fietsongeval altijd ten minste 50% van de letselschade vergoed krijgt. Dit is zelfs het geval bij eigen schuld aan het ongeval. Onder omstandigheden kan het percentage zelfs 75% of 100% worden. Dit is afhankelijk van de ernst en aard van het letsel en de vraag of de tegenpartij verzekerd is. Is kind aangereden door een motorvoertuig? Dan geldt de 100%, deze regeling houdt in dat bij kinderen tot 14 jaar die zijn aangereden de volledige schadevergoeding betaald wordt.

Wat is een Schade-inzittendenverzekering

Bij een eenzijdig ongeval of als u zelf een fout in het verkeer maakt kunt u niemand aansprakelijk stellen. Er is immers geen aansprakelijke persoon. In deze situaties brengt de schade-inzittendenverzekering uitkomst. U kunt bij deze verzekering namelijk een letselschade claim indienen zonder dat er een aansprakelijke partij hoeft te zijn. Het feit dat u letsel heeft door een auto ongeluk is genoeg voor het ontvangen van een letselschade uitkering.

Een bedrijfsongeval in IJmuiden, wat nu?

Een val van een steiger, een heftruckongeval of een ongeval in de bouw. Een bedrijfsongeval waarbij het letselschade slachtoffer vier dagen of meer niet konden werken is gebeurt in Nederland jaarlijks ruim 90.000 keer. De vraag is dan wie voor de schade door het arbeidsongeval moet opkomen. In de meeste gevallen is dit de werkgever. Wel is het belangrijk dat u het u overkomen bedrijfsongeval melden gaat bij de werkgever. Als medewerker dient u namelijk op grond van de wet aannemelijk te maken dat u:

 • Tijdens het werk een ongeval is overkomen.
 • U hieraan letsel heeft overgehouden.

Voldoet u aan deze bewijslast, dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid, tenzij de werkgever kan aantonen:

 • Dat hij aan zijn zware zorgplicht heeft voldaan.
 • Het bedrijfsongeval het gevolg is van aan opzet grenzende roekeloosheid.

De zorgplicht is dermate zwaar dat de werkgever hier eigenlijk nooit aan kan voldoen. Hij moet namelijk aantonen dat hem geen enkel verwijt gemaakt kan worden. Uit de rechtspraak blijkt dat werkgevers hier bijna nooit in slagen. De werkgever is daarmee zo goed als altijd aansprakelijk voor de schade die u lijdt als gevolg van een ongeval op het werk.

Het letselschadetraject

Het verhalen van letselschade is het werk van een letselschade advocaat. Bij Brugman Letselschade Advocaten IJmuiden vindt u deze. Uw letselschade advocaat IJmuiden komt graag bij u thuis om met u te praten over het ongeval en de schade die u daardoor lijdt. Schakelt u onze letselschadespecialist in, dan gaat hij direct voor u aan het werk. De veroorzaker van het ongeval wordt aansprakelijk gesteld. Ook zorgt uw letselschade advocaat IJmuiden dat uw reeds geleden schade meteen vergoed wordt door middel van een voorschot. Indien nodig worden diverse deskundigen voor u ingeschakeld, zoals een medisch adviseur of arbeidsdeskundige.

In sommige gevallen is het letsel dermate ernstig dat wij onze medisch adviseur inschakelen. Deze adviseert uw letselschade advocaat over ernst van het letsel en de gevolgen hiervan. Is er sprake van arbeidsongeschiktheid door een ongeval? Dan schakelen wij onze re- integratiedeskundige of arbeidsdeskundige in om u te helpen bij de re- integratie. Uw letselschade advocaat IJmuiden helpt u dus niet alleen bij het verhalen van uw letselschade, maar doet veel meer voor u! Voor ons is het namelijk van belang dat u weer verder kunt met uw leven van voor het ongeval.

Letselschade door een hondenbeet

Ruim 17% van de Nederlanders bezit een hond. Hondenbezitters zijn aansprakelijk voor de schade die de hond aan zaken of personen toebrengt. Bij een hondenbeet is de hondenbezitter dus gehouden de letselschade te vergoeden. Bij een hondenbeet kan het gaan om een oppervlakkige hondenbeet,  maar er kan ook sprake zijn van ernstig letsel door de hondenbeet. Als u door een hond gebeten bent dan kan dit ook tot een aanzienlijke schade leiden. In ieder geval is er recht op de medische kosten die u maakt omdat een tetanus prik bij een hondenbeet noodzakelijk is. Maar u kunt ook als u gebeten door een hond bent, tijdelijk of voor langere tijd arbeidsongeschikt raken. Ook de schade die u hierdoor lijdt moet vergoed worden. Tenslotte is er altijd recht op een smartengeldvergoeding als u door een hond gebeten bent.

Contact letselschade advocaat IJmuiden

Lijdt u schade door een aanrijding, bedrijfsongeval of hondenbeet in IJmuiden? Belt u dan geheel vrijblijvend met ons kantoor voor meer informatie. Ons telefoonnummer is: 0800-2784626 (gratis). Stuurt u liever een e-mailbericht? Vul dan ons contactformulier in.

Onze letselschade advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van het verhalen van letselschade als gevolg van een ongeval. Uw letselschade advocaat uit IJmuiden is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit is voor u de garantie dat u te maken heeft met een deskundige en betrouwbare partij. Uw letselschade advocaat in IJmuiden is ook aangesloten bij de LSA. Dit is de beroepsvereniging van letselschade advocaten. Om van deze selecte groep advocaten deel uit te mogen maken dient aan zware voorwaarden voldaan te worden. U krijgt bij Brugman Letselschade Advocaten dus de best mogelijke rechtsbijstand op het gebied van letselschade.

Bij Brugman Letselschade Advocaten kunt u ook terecht voor een letselschade advocaat Alkmaar of een letselschade advocaat Amsterdam!

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar